top of page

Antrepo Rejimi Teminat Miktarları Hakkında Duyuru !

 

Bilindiği üzere, 02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulaması 17/12/2014 tarihinde sona erecektir.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Kısmi Teminat Uygulanacak Haller"e ilişkin 116/1-b maddesi "Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10'una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir." hükmünü amirdir.
 
Bu itibarla, Bakanlığımızın 14.12.2014 tarihli düzenlemesi ile,
 
Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikler çerçevesinde Gümrük Yönetmeliğinin 526/3 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla 17.12.2014 tarihinden itibaren akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolardaki teminat işlemleri ile ilgili olarak; her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro teminat verilmesine, ayrıca bu sabit teminata ilave olarak,
 
1-Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25’i kadar olmasına,
 
2-Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10’u kadar olmasına,
 
3-01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro tutarındaki teminatın verilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmemesine,
 
Karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna duyurulur.

 

Kaynak : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

http://ggm.gtb.gov.tr/duyurular/antrepo-rejimine-konu-esyaya-iliskin-teminat-oranlarinin-belirlenmesi

bottom of page