top of page

Mevzuat

 • Gümrük Kanunu

 

 • Gümrük Yönetmeliği

 

 • İthalat Yönetmeliği

 

 • İhracat Yönetmeliği

 

 • İthalatta Haksız Rekabete Karşı Önlemler Hakkında Kanun

 

 • Serbest Bölgeler Kanunu

 

 • Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

 • İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun

 

 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

 

 • Petrol Piyasası Kanunu

 

 • Türk Ticaret Kanunu

 

 

bottom of page