top of page

Kağıtsız Gümrük Uygulamasında Yeni Aşama 

 

İthalat beyannamelerinin ekinde gümrük idaresine kâğıt ortamda ibrazı gereken “Kıymet Bildirim Formu” elektronik ortama alındı. Gümrük Yönetmeliği’nin 114 üncü maddesi gereğince beyanname ekinde yer alması gereken Kıymet Bildirim Formu, artık BİLGE Sistemi üzerinden elektronik ortamda gümrük idaresine verilebilecek.
 
Söz konusu düzenleme “kâğıtsız beyanname” uygulamaları kapsamında yapılmış olup, kâğıtsız beyanname çalışmaları ile beyanname ekine eklenen belgelerin azaltılması hedeflenmekte ve ithalat beyannamesine eklenen belgelere ilişkin bilgilerin elektronik ortama aktarılarak söz konusu belgelerin beyanname ekinde ayrıca aranmasından vazgeçilmesi amaçlanmaktadır.  
 
Kıymet Bildirim Formları artık BİLGE Sistemi içerisinde elektronik imzalı olarak verilmesine ilişkin uygulama bu günitibariyle başlayacaktır.

Bakanlığımızca başlatılan bu uygulama kıymet kaçakçılığında sahte evrak kullanımının önlenmesine katkı sağlayacak, gümrük idaresinde yapılan kıymet kontrolleri daha sağlıklı yürütülebilecek, elektronik ortamda yapılacak sorgular sayesinde kıymet kaçakçılığına ilişkin şüpheli işlemler daha rahat tespit edilebilecektir.

Yeni uygulama ile Kıymet Bildirim Formunun kâğıt ortamda beyanname ekine eklenmesi gerekmeyeceği için kâğıt tasarrufunu da artıracaktır.
 
“Kâğıtsız beyanname” uygulamaları kapsamında beyanname ekinde yer alan diğer belgelerin elektronik ortama aktarılmasına yönelik çalışmalara Bakanlığımızca devam edilmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

KAYNAK : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

bottom of page