top of page

Vergi Kodlarında Düzenleme Yapıldı

 

23.09.2014 tarihi itibari ile Bilge sisteminde yapılan düzenlemelerle;

59 kodu ile "İlave Gümrük Vergisi" tanımı ile yeni bir vergi kodu oluşturuldu,

20 kodlu "Anti Damping ve  Anti Sübvansiyon Vergisi"nin  adı "Dampinge Karşı Vergi"  olarak değiştirildi,

21 kodu ile  "Sübvansiyona Karşı Vergi " adı altında yeni bir vergi kodu oluşturulmuş olup buna ilişkin liste Bakanlığımıza ait web sitesinde (http://www.gtb.gov.tr), E-İşlemler, EDI/XML Referans ve Mesajları, Vergi Kodları alanında revize edildi.

 

bottom of page