top of page

Kurban Etlerinin Yurda Girişi İle ilgili Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Duyurusu

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının  1 Şubat 2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/11 sayılı "Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ"in 5 inci maddesi uyarınca; ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen et ve yenilebilir sakatat, süt ürünleri, etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosis, salam gibi et ürünleri ve benzeri ürünlerin ülkeye girişi yasaklandı.

Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramında  yurt dışından getirilmek istenecek olan kurban etleri ve diğer hayvansal ürünlerin yurda girişine izin verilmeyeceği  hususu vatandaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

bottom of page