top of page

Mersin Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK Tarafında Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulundu

 

Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012,  “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite oldu.


Bu çerçevede Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş olması;
 
Güvenirliliğinin ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır. 

Akreditasyon; Bir ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları) resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

Bir başka deyişle akreditasyon; yapılan analizlerin ve kalibrasyonların geçerlilik ve güven kazanması için laboratuvarın teknik yeterliliğinin uluslararası kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve denetlenmesidir.

 

KAYNAK : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı - www.gtb.gov.tr

bottom of page