top of page

İthalatta Haksız Rekabet Önlenecek

 

Slovakya, Rusya, Japonya ve Çin menşeli sıcak haddelenmiş yassı çeliğin, üreticisi veya ihracatçısı olan bazı firmalarca Türkiye'ye ithalatında çeşitli oranlarda teminat alınacak.

 

Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, bazı yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru ile Çin, Fransa, Japonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna menşeli sıcak haddelenmiş yassı çeliğin Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun da yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla söz konusu ülkeler menşeli ürünün ithalatına karşı önlem alınması talep edildi.

Bu kapsamda, "7208.37.00.90.11", "7208.37.00.90.19", "7208.38.00.90.11", "7208.38.00.90.19", "7208.39.00.90.11" ve "7208.39.00.90.19" gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan, kalınlıkları 10 milimetreyi geçmeyen ve ağırlık itibarıyla yüzde 0,6'dan az karbon içeren sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler ile "7225.30.90.00.00" GTİP altındaki takım ve yüksek hız çeliğinden olmayan diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler için yürütülen damping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelindi. 

 

Böylece, Slovakya, Rusya, Japonya ve Çin menşeli söz konusu ürünlerin, üreticisi veya ihracatçısı olan bazı firmalarca Türkiye'ye ithalatında CIF (mal bedeli, sigorta, navlun) bedelinin yüzde 2,2'si ile 35,15'i arasında değişen oranlarda teminat alınacak. 

 

TANAP için muafiyet 

 

Öte yandan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında kullanılmak şartıyla ithal edilecek "7225.30.90.00.00" GTİP'li sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin ithalatının geçici önlemden muaf tutulması uygun görüldü. Bu karar, TANAP Projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi ve proje kapsamında Türkiye'nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde karşılaşılabilecek güçlüklere meydan verilmemesi amacıyla alındı. 

Söz konusu geçici önlemler, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturmayla ilgili kesin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalacak.

 

Kaynak : AA // Dünya Gazetesi

bottom of page