22 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29153

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Kotalarının Düzenlenmesine

İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurum, tatlılık vermek amacıyla kullanılan, tatlılık derecesi yüksek, sakarin, aspartam gibi yüksek

yoğunluklu tatlandırıcılar ile şekerin yerine kullanılan ve şeker piyasasını etkileyen diğer şeker alternatifi

tatlandırıcıları piyasada izleyebilir ve kontrol edebilir, numune alabilir.

Kurum görevlerini yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi şirketler ve bünyesindeki

fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların her türlü

birliklerinden isteyebilir. Bunlar, istenen bilgileri Kurumun belirleyeceği süre içinde vermek zorundadır.

Bu maddenin uygulanmasında noksan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya

belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi veya yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması

durumunda Kurulca şirketlere Şeker Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ceza hükmü

uygulanır. Kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve

tüzel kişilere ve bunların her türlü birliklerine bu hüküm uygulanmasında, ilgili pazarlama yılında Şeker Kurulu

tarafından en az kota tahsis edilmiş olan şirketin A kotası dikkate alınır.

Şirketler Kurulun kurmuş olduğu ölçüm sistemlerini etkileyecek yeni bir hat tesis edemezler.

Şirketlerden tutulması talep edilen her türlü defter, belge ve kayıtların, Kurumun belirlediği şekilde tanzim

edilerek, belirlenen dönemlerde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Şeker depolarının ve stoklarının Kurulca belirlenen süre içerisinde Kuruma bildirilmemesi ya da eksik ya da

yanlış bildirilmesi durumunda, bildirilmeyen veya eksik ya da yanlış bildirilen miktar için Şeker Kanununun 11 inci

maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ceza uygulanır.

Şirketlerin A ve B kotası dışında üretim yapıp yapmadığının tespitinde, üretim miktarı, hammadde, yardımcı

malzeme, enerji sarfiyatı, yan ürünler, işçi sayısı ve maaş bordrosu gibi üretilen şeker miktarı ile ilgili verilerden

yararlanılır.

Sevk irsaliyesi, ilgili mevzuatına uygun ve eksiksiz olarak doldurularak, bu bilgiler Kurulun belirleyeceği usul

ve esaslarda düzenli olarak Kuruma bildirilir. Sevk irsaliyesi üzerinde ilgili mevzuatı gereğince bulunması gereken

unsurlardan herhangi birisinin eksik olduğunun tespiti halinde bu fiili işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında Şeker

Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ceza uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.

Tüm Sorularınız İçin : 0216 573 65 04

                                   0216 573 67 49

© 2014 by DEHA Gümrük Müş.Loj.Ve Dan.Hiz.Ltd.Şti. this website is created by K.D.A.

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
  • LinkedIn App Icon

gümrükleme, gümrük müşavirliği, istanbul gümrük müşavirleri, gümrük firmaları, gümrük müşavirlikleri, istanbul gümrük firmaları, gümrükçüler, gümrükleme firmaları, mersin gümrük firmaları, izmir gümrük firmaları, gebze gümrük firmaları, gümrük firmaları, ambarlı, erenköy, haydarpaşa, atatürk havalimanı, ahl, kargo, sabiha gökçen havalimanı, marport, kumport, liman, supalan, saha, halkalı, tuzla, serbest bölge, çatalca çorlu, izmir, mersin, kayseri, konya, gaziantep, adana, manisa, tekirdağ, kapıkule, ipsala, sarı hat, kırmızı hat, muayene , eşya, gönderi, yurtdışı, ithalat, ihracat, işlem, gümrük işlemleri, ithalat işlemleri, ihracat işlemleri, transit ticaret, kocaeli gümrük firmaları, hızlı, etik, dinamik, aktif, deneyimli, bilgili, ataşehir, yeşilköy, yenibosna, kadıköy, beşiktaş, karaköy, istanbul gümrük müşavirleri derneği, gümrük komisyoncuları, gümrük danışmanlığı, gümrük şirketleri, gümrük hizmetleri, gümrük müşaviri, ithalat ihracat firmaları, dış ticaret, dış ticaret firmaları, dış ticaret şirketleri, istanbul gümrük müşavirleri, gümrük işleri, gümrük firması, gümrük işlemleri nasıl yapılır, ünsped gümrük müşavirliği, syk gümrük müşavirliği, asset gümrük müşavirliği, kordon gümrük müşavirliği, birleşik gümrük müşavirliği, solmaz gümrük müşavirliği, barsan gümrük müşavirliği, kordon gümrük müşavirliği, ankara gümrük müşavirliği, okuyan gümrük müşavirliği, gümrük müşaviri arayanlar, petek gümrükleme, güncel gümrük müşavirliği, gümrük firmaları listesi, gümrük şirketleri listesi, boykan gümrük müşavirliği, tepe gümrük müşavirliği, ddp gümrük müşavirliği, gümrükleme bedeli, leal gümrükleme, pirsan gümrükleme, lojistik, antrepo, depolama, danışmanlık, eğitim, incoterms, taşıma şekilleri, navlun, sigorta, vergi, fon, ödeme şekilleri, çin, avrupa birliği, amerika, iran, ırak, malezya, hong kong, ticaret, servis, gümrükleme şirketleri, istanbul gümrükleme şirketleri, gümrükleme firmaları, istanbul gümrükleme firmaları, gümrük müşavirliği, istanbul gümrük müşavrliği firmaları, gümrük müşavirlik firmaları, ithalat firmaları, ihracat firmaları, elektronik ithalatı, otomobil ithalatı, makine ithalatı, makina ithalatı, tareks izni, kullanılmış eşya izni, kimya ithalatı, deri ithalatı, tekstil ithalatı, plastik ithalatı, kağıt ithalatı, konteyner, iç nakliye, icnakliye.com, makine ihracatı, makina ihracatı, ağaç ithalatı, ağaç ihracatı, kimya ihracatı, deri ihracatı, tekstil ihracatı, finansal kiralama ithalat, leasing ithalat, istanbul gümrükçüler, gümrük müşavirliği şirketleri, istanbul gümrük şirketleri, referanslar, ekonomik, kaliteli, kurumsal, işbirliği, gib gümrük müşavirliği, gib gümrükleme, forum, danışamnlıklar, danışmanlar, hizmetlerimiz, deha, istanbul gümrük müşavirleri, ankara gümrük müşavirleri, gümrük danışmanlığı, gümrük danışmanlık, gümrük firma, gümrük komisyonculuğu, gümrük firmaları listesi, bursa gümrük müşavirliği firmaları, gümrük müşavirliği istanbul, gümrük müşavirliği izmir, gümrük müşavirliği ankara, gümrük müşavirliği antalya, gümrük müşavirliği bursa, gümrük müşavirliği mersin, gümrük müşavirliği gaziantep, ekol gümrük müşavirliği, bor gümrük müşavirliği, batıbay gümrük müşavirliği, bilin gümrük müşavirliği, ddp gümrük müşavirliği, istanbul gümrük telefon, igmd, ithalat gümrük işlemleri, ihracat gümrük işlemleri, gümrük işlemleri nasıl yapılır, gümrük işlemleri nelerdir,